หน้าที่ของตับ คือ แม่ทัพใหญ่ของร่างกายมนุษย์ ใครก็ทำแทนไม่ได้
หน้าที่ของตับ

หน้าที่ของตับ คือ แม่ทัพใหญ่ของร่างกายมนุษย์ อวัยวะไหนก็ทำแทนไม่ได้

หากเปรียบร่างกายมนุษย์เป็นกองทัพสักกอง อวัยวะอย่าง ตับ ก็คงต้องเป็นหนึ่งในแม่ทัพฝีมือดีคนหนึ่ง ที่คอยบัญชาการ และช่วยเหลืออวัยวะอื่น ๆ เพราะ ตับ เป็นอวัยวะที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ทั่วร่างกาย อีกทั้ง หน้าที่ของตับ นั้น เป็นหน้าที่ที่ไม่สามารถหาใครมาทำทดแทนได้ จึงไม่ผิดนักหากเราจะยกให้ตับเป็นแม่ทัพหรือเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกาย เราจึงต้องใส่ใจ ดูแลตับ มากเป็นพิเศษ

วันนี้เราจึงอยากพาทุกคนไปทำความรู้จัก หน้าที่ของตับ ว่าแต่ละงานนั้นมีความสำคัญ ๆ อะไรบ้าง 

1. “เป็นแหล่งสะสมเสบียงสารอาหารไว้ใช้ยามจำเป็น”

หนึ่งในหน้าที่ของตับคือการสะสมสารอาหารไว้ให้ร่างกายดึงออกมาใช้ในยามจำเป็น หรือในยามที่ร่างกายต้องการพลังงาน โดยตับจะสะสมทั้งไกลโคเจนที่แปลงมาจากน้ำตาลกลูโคส รวมไปถึงสะสมธาตุเหล็กที่เกิดจากการสลายตัวของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง เพื่อนำกลับไปใช้สร้างฮีโมโกลบิน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่สะสมของวิตามินเอ วิตามินดี วิตามินบีสิบสอง และทองแดง เป็นต้น 

2. “เปลี่ยนโครงสร้างสารอาหารต่าง ๆ ให้เป็นสารที่ร่างกายต้องการ”

ตับมีหน้าที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารอาหารบางชนิด ให้อยู่ในรูปที่เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ เช่น ตับทำการแปรเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคส ให้กลายเป็นสารอาหารที่มีชื่อว่า ไกลโคเจน จากนั้นจึงนำไกลโคเจนมาสะสมไว้ที่ตับ และเมื่อใดก็ตามระดับน้ำตาลในเลือดของเราต่ำลง หรือเมื่อร่างกายเราต้องการพลังงาน ตับจะทำการแปลงไกลโคเจนให้กลับไปอยู่ในรูปของกลูโคส เพื่อนำไปใช้หล่อเลี้ยงร่างกายส่วนต่าง ๆ อีกครั้ง

3. หน้าที่ของตับ “สร้างอาวุธอย่างน้ำดี เพื่อช่วยเหลือลำไส้ในการย่อยไขมัน”

หน้าที่ของตับคือ การสร้างน้ำดีและเกลือน้ำดี ซึ่งจะทำการลำเลียงน้ำดีเหล่านั้นไปตามท่อน้ำดี โดยมีจุดหมายปลายทางคือ ลำไส้เล็ก และจะทำหน้าที่ในการช่วยย่อยสลายสารอาหารประเภทไขมันที่ลำไส้เล็ก ซึ่งในขณะเดียวกันตับก็ใช้ท่อน้ำดีเป็นช่องทางจำกัดของเสียและสิ่งมีพิษที่ตับเก็บไว้ ให้ออกไปพร้อมน้ำดี ตามทางเดินอาหารพร้อมกับกากอาหารต่าง ๆ นั่นเอง 

4. “กำจัดไส้ศึกที่เข้ามาในร่างกายอย่างสารพิษ”

การกำจัดสารพิษและของเสียต่าง ๆ ในร่างกายนั้นถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของตับที่สำคัญ โดยจะทำการกำจัดสารพิษที่ลำไส้ดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือด และเมื่อสารพิษเหล่านั้นเดินทางผ่านมายังตับ ตับก็จะทำลายทิ้งทันที หรือหากทำลายไม่ได้ก็จะส่งสารพิษนั้นออกไปทางระบบขับถ่ายของเรา ซึ่งสารพิษที่เป็นอัตราย ได้แก่ แอมโมเนีย แอลกอฮอล์ คาร์บอนเตตราคลอไรด์ และคลอโรฟอร์ม เป็นต้น 

ตับทำงานหนัก ต้องดูแลเป็นพิเศษ

เห็นหรือยังว่าตับต้องทำงานมากเพียงใด อีกทั้งแต่ละหน้าที่ของตับนั้นสำคัญชนิดที่หาใครมาทำแทนไม่ได้ เพราะฉะนั้นการดูแลตับจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ โดยสามารทำได้ทั้งการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม หรืออาจจะหา อาหารเสริมบำรุงตับ และ สมุนไพรบำรุงตับเข้ามาเพื่อช่วยฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตับได้อีกด้วย

Scroll to top