ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง เครื่องตรวจเอดส์ รู้ผลทันที ความแม่นยำสูง
ชุดตรวจ hiv ด้วยตนเอง

ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ตรวจเอดส์ รู้ผลทันที ความแม่นยำสูง

ปัจจุบันการตรวจหาเชื้อ HIV เป็นเรื่องที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมาก หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ปลดล็อคให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ได้ง่ายขึ้น สามารถตรวจและรู้ผลทันที ใช้เวลาไม่นาน สามารถตรวจได้เองที่บ้านและให้ผลแม่นยำสูงไม่ต่างกับการไปตรวจที่โรงพยาบาล เพื่อเป้าหมายการลดโอกาสการติดเชื้อรายใหม่ และรู้ผลเร็วเพื่อนำไปสู่การรักษาและป้องกันที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที

 

ชุดตรวจ HIV ในปัจจุบันนี้ สามารถเชื่อถือได้หรือยัง?

ปัจจุบันชุดทดสอบหาเชื้อเอชไอวี ให้ผลความแม่นยำเกิน 99 % แล้ว ซึ่งไม่ต่างจากการไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลหรือคลีนิก หากใช้ เครื่องตรวจเอดส์ อย่างถูกวิธี ในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังเสี่ยง หรือไม่อยู่ในช่วง Window period (ระยะเวลาที่ยังตรวจไม่พบเชื้อ แม้จะมีเชื้อเข้าสู่ร่างกาย เพราะร่างกายยังไม่สร้าง Antibody หรือมี Antibody น้อยมาก หรือมีจำนวน Antigen น้อยมาก )  ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างถูกต้อง ดังนั้นปัจจุบัน ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง จึงมีความแม่นยำสูง และสามารถเชื่อถือได้

แต่หากดูในปัจจุบันจะเห็นว่า มีชุดตรวจจำนวนมากที่คนทั่วไปสามารถหาซื้อได้ โดยมีทั้งชุดตรวจที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก อย. และชุดตรวจที่ไม่ผ่านการรับรอง การเลือกชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพสูง หวังผลได้ ผู้ซื้อจึงต้องตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานของสินค้าและร้านที่ซื้อเป็นอย่างดี ที่สำคัญควรเลือกซื้อจากร้านที่มีความน่าเชื่อถือ มีเลข อย ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าชุดทดสอบนั้นผ่านการรับรองอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน หากผลตรวจออกมาเป็นบวก เราก็ต้องไปตรวจเลือดยืนยันผลจากแพทย์อีกครั้ง เพื่อยืนยันผลว่าเป็นบวกจริง หรือ บวกปลอม และ หากผลตรวจออกมาแล้วได้ผลเป็นลบ แม้จะสามารถสบายใจได้แล้ว แต่ก็แนะนำให้มีการตรวจย้ำสัก 2 ชุดขึ้นไป เพื่อยืนยันความแม่นยำ ป้องกันความผิดพลาด

 

การตรวจหาเชื้อ จากชุดตรวจเอชไอวี ด้วยตัวเอง มีหลักๆ ดังนี้

– การตรวจด้วยการเจาะเลือดนิ้วมือ หากนึกภาพตามก็จะคล้ายๆ ลักษณะการตรวจน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โดยการตรวจหาเชื้อแบบนี้จะเป็นการเจาะเลือดจากปลายนื้วมือ แล้วนำตัวอย่างเลือดหยดลงบนแผ่นทดสอบ จากนั้นจึงอ่านค่าที่ได้จากแผ่นทดสอบ โดยการตรวจแบบนี้จะมีความแม่นยำสูง รู้ผลทันที จะให้ผลที่มีความแม่นยำมากถึง 99.9%

– การตรวจหาเชื้อโดยการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้ม หรือบริเวณเหงือก โดยจะใช้ก้านสำลีเช็ด จากนั้นเก็บลงในหลอดที่มาพร้อมกับชุดตรวจเอชไอวี การตรวจหาเชื้อในรูปแบบนี้จะเหมาะสำหรับคนที่กลัวเข็ม ไม่ต้องเจาะเลือด แต่ก็จะให้ความแม่นยำที่ 92% และการแปลผลจะใช้เวลาภายใน 20 นาที

ชุดตรวจเชื้อ HIV ด้วยตนเอง ผู้ตรวจจำเป็นต้องทำความเข้าใจวิธีการใช้จากคู่มือ และวิธีอ่านค่าอย่างละเอียด เพราะการตรวจเอง ไม่ได้มีความชำนาญเหมือนแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดควรให้ความสำคัญในส่วนนี้อย่างมาก ในกรณีที่ใช้เครื่องตรวจเอดส์ไม่ถูกต้อง เช่น ตรวจหลังเสี่ยงเร็วเกินไป หยดเลือดน้อยหรือมากเกินไป หรือกรณีอื่นๆ อาจส่งผลให้การตรวจมีความผิดพลาด ทำให้การอ่านค่าจากชุดตรวจผิด ดังนั้น การตรวจเพียงครั้งเดียว อาจไม่สามารถยืนยันผลที่แน่ชัด 100% ได้ เพราะชุดตรวจเป็นการตรวจสอบเพียงเบื้องต้นเท่านั้น

 

การยุติปัญหาเอดส์ โดยการปลดล็อคให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงการตรวจ HIV อย่างง่ายนั้น เป็นการเพิ่มทางเลือกและความสะดวกในการตรวจ แทนที่ต้องไปตรวจที่สถานพยาบาล ที่อาจทำให้เสียเวลา เสียการเสียงาน บางคนอาจจะอายที่ต้องไปตรวจหาเชื้อ ก็จะทำให้ประชาชนทราบถึงสถานะการติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่ระยะเริ่มแรกได้ง่ายมากยิ่งขึ้น มีโอกาสป้องกันและลดการถ่ายทอดเชื้อไปยังบุคคลอื่น ดังนั้น การมีชุดตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง วางจำหน่ายให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย จึงถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยให้การควบคุมโรคและสถานการณ์ของโรคเอดส์ในปัจจุบันดีขึ้น

 

ในเรื่องของคุณภาพของชุดตรวจนั้น นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ” ชุดตรวจนี้จะมีการกำหนดคุณภาพมาตรฐานของชุดตรวจ ลักษณะภาชนะบรรจุของชุดตรวจ การแสดงฉลาก เช่น ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา คำเตือน ข้อควรระวัง องค์ความรู้เกี่ยวกับระยะการตรวจหาการติดเชื้อไม่พบของชุดตรวจนั้นๆ แบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ด้วยตนเอง ช่องทางการให้ข้อมูลสนับสนุนของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าในการใช้ชุดตรวจดังกล่าวผ่าน QR Code สาธิตวิธีการตรวจ การสรุปผล การเชื่อมเข้าสู่ระบบบริการ และการแปลผลด้วย แต่อย่างไรแล้วนั้นก็ควรศึกษาและใช้ให้ถูกวิธีตามคู่มือ ถึงจะได้ประสิทธิภาพและความแม่นยำมากที่สุด ”  อย่างไรก็ดี ในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าถึงชุดตรวจและทดสอบได้อย่างรวดเร็ว ก็จะทำให้สามารถเริ่มรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

 

หากอยากมั่นใจในทุกครั้งที่ตรวจ โปรดซื้อชุดตรวจเอชไอวีกับร้านที่น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานรับรอง

สนใจสินค้า แตะที่ QR Code หรือ สแกน Add LINE สอบถามได้เลยค่ะ

 

สั่งซื้อชุดตรวจ hiv

 

ชุดตรวจ hiv ด้วยตนเอง ราคาถูก

ชุดตรวจเอชไอวี ราคา

Scroll to top